Drzewa kochamy i dobrze je znamy
Przedszkole Samorządowe w Ujeździe
Liczba głosów: 1079
  • Random image
  • Random image
  • Random image
  • Random image
Uczestnicy projektu.

Uczestnikami projektu będzie około 160 dzieci w wieku 4-5-6 lat ,które będą poznawać , eksperymentować ,przeprowadzać doświadczenia przyrodnicze , bawić się na zajęciach i wycieczkach oraz spacerach .Odpowiedzialnymi za te działania będą nauczycielki z poszczególnych grup- 5 nauczycielek. Uczestnikami projektu będą także : leśniczy z leśnictwa Żywocin, pszczelarz z Ujazdu, właściciel sadu, aptekarz, stolarz , rodzice pomagający dzieciom. Osobą wspierającą nasz projekt będzie Kierownik referatu Ochrony Środowiska mgr Grzegorz Zimnicki.

Cel projektu.

• Wyrobienie właściwego stosunku do otaczającej dziecko przyrody oraz stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznawania , eksperymentowania, doświadczania i rozumienia otaczającej przyrody . • Nauka rozpoznawania rodzimych drzew po kwiatach liściach i owocach • Poznanie mieszkańców drzew • Poznanie roli drzew dla ludzi i zwierząt oraz dla Ziemi • Wyprodukowanie papieru czerpanego na potrzeby projektu • Poznanie funkcji i nauka korzystania z : mikroskopu, lornetek, aparatu fotograficznego, przewodników i internetu w celu poszerzenia wiedzy i umiejętność Wdrożenie rodziców do współpracy i zwrócenie uwagi władz na problem zmniejszania ilości pszczół

Opis projektu.

Projekt ma na celu zapoznanie dzieci oraz ich rodziców z drzewami rosnącymi w naszej okolicy. Poznanie ich znaczenia dla ludzi i zwierząt w nich zamieszkujących. Ukazanie ich piękna , różnorodności i bogactwa wrażeń które mogą dostarczyć . Dzięki projektowi dzieci będą miały możliwość wspólnie z rodzicami spędzić czas na szukanie odpowiedzi na nurtujące je odpowiedzi. Rodzice swoim zaangażowaniem ( pomoc ekspertów- stolarz, pszczelarz, sadownik, aptekarz) wzbogacą projekt i dostarczą nowych doświadczeń które przeżyją dzieci. Projekt pozwoli dzięki zakupieniu : lornetek, mikroskopów, pojemników z lupami, przewodników do oznaczania drzew i roślin, miar do mierzenia , aparatu fotograficznego- przeprowadzić i udokumentować szereg eksperymentów i doświadczeń.

Szczegółowy opis projektu.

1. „Czy znamy drzewa w okolicy?” Zaplanowane działania: Weryfikacja projektu Formy realizacji: Zapoznanie dzieci , rodziców z projektem oraz sposobem jego realizacji. Stworzenie mapy mentalnej z dziećmi –Co wiemy o drzewach i czego chcemy się dowiedzieć? ( mapa będzie wzbogacana w czasie trwania projektu). Pokazanie prezentacji multimedialnej dla rodziców o projekcie i ustalenie jakie są oczekiwania w stosunku do nich. Po weryfikacji przystąpienie do realizacji projektu. Zaproszenie leśniczego na wycieczkę po najbliższym lesie, zorganizowanie wycieczki do sadu, pszczelarza oraz zaproszenie aptekarza w celu poznania znaczenia drzew w lecznictwie, stolarza w celu poznania sposobów wytwarzania przedmiotów z drzewa . Zamieszczenie informacji o projekcie na stronie przedszkola, w gazetce Krasnalkowe Wieści , na stronie Gminy Ujazd oraz miesięczniku Nasza Gmina. Spodziewany efekt: Zatwierdzenie projektu 2. Kuferek odkrywcy Zaplanowane działania: Zakup niezbędnika do Kuferka Odkrywcy- aparat fotograficzny, lornetki, lupy, pojemniki, przewodniki, miarki, albumy na zielniki. Formy realizacji: zakup niezbędnika do Kuferka Odkrywcy- aparat fotograficzny, lornetki, lupy, pojemniki, przewodniki, miarki, albumy na zielniki, mikroskop z funkcją zapisu obrazu 3. Drzewa w parku Zaplanowane działania: Opracowanie przedsięwzięcia „Zabytki przyrody” wraz z projektem dokumentowania swoich obserwacji Formy realizacji: Podczas spaceru do parku mierzenie drzew- szukanie najgrubszego drzewa ( Park jest zabytkiem przyrody) oraz naniesienie pierwszych informacji o drzewach na fiszkach( pąki, liście, kora, korona drzew).Wykonanie frotażu korze drzew oraz zdjęć wybranym drzewom. Mierzenie cienia drzew o różnych porach dnia. Oglądanie pod mikroskopem kawałków kory, pąków. Spodziewane efekty: Znalezienie najgrubszego drzewa w parku. Dostrzeganie piękna zabytków przyrody. Zbieranie odcisków drzew – ich kory do dokumentacji. Poznanie historii niektórych drzew posadzonych za czasów Hrabiego Ostrowskiego. 4. Leśni przyjaciele Zaplanowanie działania: Opracowanie przedsięwzięcia „ Leśni przyjaciele” wraz ze zbieraniem informacji o tym ekosystemie. Formy realizacji: Oglądanie za pomocą lornetek budek lęgowych ptaków. Obserwowanie co wnoszą do budek. Szukanie i obserwowanie zwierząt mieszkających pod korą drzew za pomocą lupy. Nagrywanie głosu lasu- szumu drzew. Poznanie znaczenie drzew dla ludzi ( przemysłu). Działania badawcze – uzupełnienie fiszek ( kwiaty, kora, korona, kwiat, owoc) oraz mapy mentalnej. Wizyta stolarza w przedszkolu- Oglądanie rodzajów próbek drzew, desek i przedmiotów wykonanych z drewna. Wykonanie doświadczeń z deskami w celu poznania ich właściwości fizycznych- palenie, miękkość, zatapialność, twardość, struktura drzewa ( badanie pod mikroskopem). Spodziewane efekty: Twórcze rozwiązywanie problemów i szukanie odpowiedzi na pytania. Zdobycie informacji oparte na doświadczeniach , obserwacji i eksperymentach o drzewach i ich mieszkańcach. Poznanie roli drzew w przemyśle i lecznictwie oraz poznanie ich walorów malarskich i relaksacyjnych. 5. Wizyta w sadzie Zaplanowane działania: Opracowanie przedsięwzięcia „Po co drzewa w sadzie?” wraz z poznaniem znaczenia pszczół w tym ekosystemie. Formy realizacji: Wycieczka do sadu połączona z obserwacją i zebraniem materiałów do fiszek ( kora, liście, kwiaty, owoce ,korona). Oglądanie pod mikroskopem kwiatów i zalążków owoców. Wycieczka do pszczelarza: poznanie wyglądu uli. Obserwowanie za pomocą lornetek ruchu pszczół do ula i z ula. Obliczanie częstotliwości lotów i przylotu . Podpatrywanie pszczół w pracy za pomocą lup. Poznanie wyglądu pszczoły w wyniku obserwacji w pudełkach z lupami. Słuchanie ciekawostek o pszczołach (wygląd oczu, ich roli w zapylaniu ¾ roślin na Ziemi, determinacji w działaniu i terminowości w realizacji zadań) . Wykonanie zdjęć, szukanie z rodzicami ciekawostek o pszczołach. . Badanie właściwości miodu: zapach, smak, lepkość, zalety zdrowotne. Porównywanie różnych miodów: rzepakowy, lipowy, spadziowy, w czym się rozpuszcza . Spodziewane efekty: Powstanie wystawy „ Drzewa w sadzie” . Wykonanie przez dzieci wspólnie z rodzicami ulotki „ Pracowity jak pszczoła”. Opublikowanie spostrzeżeń dotyczących zmniejszania ilości tych zwierząt w miesięczniku Nasza Gmina. Napisanie petycji do wydziału Ochrony Środowiska w Ujeździe petycji o napisanie programu wspierającego rozwój pszczelarstwa w naszej gminie. 6. Produkujemy papier Zaplanowane działania: Opracowanie przedsięwzięcia „ Od drzewa do zeszytu”. Poznanie cyklu produkcyjnego na podstawie prezentacji multimedialnej Wyprodukowanie papieru z przyniesionych gazet przez dzieci. Zaprojektowanie i tworzenie zaproszeń na czerpanym papierze . Formy realizacji: Wykonanie sita i prasy wspólnie z rodzicami na zajęciach. Eksperymentowanie ze ścinkami ( obserwowanie pod mikroskopem, badanie właściwości fizycznych papieru). Badanie właściwości papieru czerpanego( obserwowanie pod mikroskopem struktur, próby rysowania i malowania na takim papierze). Spodziewane efekty: Powstanie zaproszeń na wystawę kończącą projekt. Powstanie wystawy „Od drzewa do zeszytu”. Zaproszenie na wystawę mieszkańców Ujazdu i władze oraz osoby współtworzące projekt.