Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonej Górze

"Tropem zielonogórskich jeży"

Cel projektu

Podstawowym celem projektu jest podjęcie działań, które przyczynią do: - ochrony populacji jeża europejskiego, - zachowania i poprawy stanu siedlisk jeża europejskiego w mieście Zielona Góra , - aktywizacji lokalnej społeczności w zakresie podniesienia świadomości, związanej z zagrożeniem i potrzebą ochrony ścisłej i czynnej jeży. Cele pośrednie: - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszystkie istoty żywe, - obserwacja życia zwierząt, - kształcenie nawyków opiekuńczych, - rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, - motywowanie do podejmowania działań na rzecz przyrody, - kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami i narzędziami, - kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej, - kształtowanie umiejętności publicznej prezentacji wyników swojej pracy.

LICZBA GŁOSÓW: 2800

Szczegółowy opis projektu

Planowane działania 1. Zebranie grupy młodzieży chętnej do współpracy. 2. Utworzenie strony facebookowej informującej na bieżąco o działaniach młodzieży. 3. Nawiązanie współpracy z opiekunem jeży w województwie lubuskim, weterynarzem zajmującym się leczeniem dzikich jeży oraz ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt celem zdobycia informacji o miejscach występowania tego gatunku na terenie miasta. 4. Zredagowanie ankiety badającej poziom wiedzy mieszkańców Zielonej Góry na temat miejsc bytowania jeży, rodzaju pokarmu, specyficznych zachowań, tras wędrówek jeży, wypadków samochodowych z udziałem jeży. 5. Przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców. 6. Zaprojektowanie ulotki informującej o potrzebie ochrony jeży. 7. Zaprojektowanie plakatu informującej o potrzebie ochrony jeży. 8. Stworzenie mapy z zaznaczonymi siedliskami życia jeży w mieście oraz drogami, na których jeże ulegają najczęściej wypadkom samochodowym i opublikowanie jej na stronie fb. 9. Wystąpienie do Urzędu Miasta Zielona Góra z prośbą o zgodę na ustawienie znaków informujących o miejscach wędrówek jeży oraz na ustawienie domków dla jeży w miejscach ich przebywania. 10. Promocja akcji: rozdanie ulotek, rozwieszenie plakatów, zaangażowanie lokalnych mediów (telewizja/ radio/ gazety) w przekaz informujący o działaniach młodzieży i zachęcający lokalną społeczność do aktywnego kreowania siedlisk dla jeży i tworzenia wokół siebie przestrzeni, w której jeże będą czuły się dobrze i bezpiecznie. 11. Przygotowanie prelekcji dot. ochrony jeży we współpracy ze specjalistami zajmującymi się jeżami (opiekunowie jeży/ weterynarz/schronisko). 12. Nawiązanie kontaktu z wybranymi placówkami oświatowymi i przeprowadzenie 2 prelekcji. 13. Zakup materiałów i budowa domków dla jeży wg instrukcji podanej przez specjalistów zajmujących się ochroną gatunku. 14. Ustawienie domków dla jeży w miejscach, w których zaobserwowano ich obecność. 15. Przygotowanie filmu dokumentującego prace nad projektem i umieszczenie go na stronie fb. 16. Zamieszczanie informacji dotyczących projektu na stronie internetowej szkoły oraz na fb SP2.

Organizatorzy: