Gmina Miejska Głogow dla beneficjenta ostatecznego: Przedszkole Publiczne nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

"EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE"

Cel projektu

Umożliwienie dzieciom poznawania świata poprzez własną aktywność i zdobywanie wiedzy w naturalny, spontaniczny i samodzielny sposób. Dzieci z natury są bardzo ciekawe otaczającego je świata, uwielbiają zadawać pytania, a najcenniejsze jest to, że zanim uzyskają odpowiedź wolą same eksperymentować, badać, obserwować, szukać odpowiedzi na nurtujące je pytania. To czego dzieci doświadczą samodzielnie jest dla nich bardziej cenne i ekscytujące, ale również bardziej zrozumiałe, często zapada w pamięci dziecka na całe życie. Dzieci z natury są badaczami, niemniej ważnym elementem pracy projektowej jest rodzic, nauczyciel oraz środowisko lokalne. Rola dorosłych to ważny aspekt w organizowaniu dzieciom przestrzeni badawczej tak, aby same mogły zdobywać wiedzę, ale przede wszystkim ich rola polega na wspieraniu w momentach gdzie to wsparcie jest konieczne. Cele szczegółowe: poprzez samodzielne, własne eksperymentowanie, badanie, obserwacje, wyprawy terenowe dzieci będą doskonaliły się w zadawaniu pytań, uczyły się logicznego myślenia, stawiania hipotez i wyciągania wniosków.

LICZBA GŁOSÓW: 2165

Szczegółowy opis projektu

W dzisiejszych czasach coraz więcej uwagi poświęca się ochronie środowiska. Posiadamy coraz większą świadomość tego, że wszelkie niepożądane działania ze strony człowieka mogą doprowadzić do stopniowej degradacji naszej planety. Dlatego tak ważna jest zapoczątkowana już w przedszkolu edukacja ekologiczna. Dziecko rozwija się i żyje w otoczeniu przyrody. Proponowany przez nas projekt charakteryzuje się dużą różnorodnością działań i pokazuje nam piękno i mądrość przyrody. Dzieci to mali badacze świata, posiadają wrodzoną ciekawość i skłonność do eksperymentowania. Uczą się poprzez działanie – obserwują, próbują, doświadczają. Przyswajają wiedzę wtedy, gdy są zaangażowane i gdy temat je absorbuje. Poznają świat na zasadzie prób i błędów. Podczas realizacji projektu chcemy rozwijać u dzieci logiczne myślenie i ciekawość poznawczą. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie mają na celu wykorzystanie naturalnych skłonności dzieci do zdobywania wiedzy poprzez zabawę. Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i będzie realizowany w Przedszkolu Publicznym nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie. Marzec 2018 „Gleba – ziemia po której stąpamy, grunt, który badamy”. Podczas pierwszego bloku tematycznego autorzy zaplanowali założenie w ogrodzie przedszkolnym hodowli roślin użytkowych „Zielony zakątek” takich jak: lawenda, mięta, rozmaryn, tymianek, szałwia, melisa, bazylia. Do realizacji przystąpią dzieci z wszystkich grup wiekowych. Wspólnie z nauczycielami przygotują teren pod uprawę roślin w wyznaczonych miejscach. Działania mają na celu zaznajomienie z warunkami sprzyjającymi i zagrażającymi dla rozwoju roślin, zachęcenie dzieci do uprawy roślin oraz ich systematycznej pielęgnacji. Nie od dziś wiadomo, że ludzka wiedza najlepiej kształtuje się w doświadczeniu. Prowadzenie przez dzieci obserwacji to zdobywanie i poszerzanie wiadomość o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z nią. Aby dzieci lepiej zrozumiały znaczenie gleby, poznały jej rodzaje, przepuszczalność, procesy spulchniania, wraz ze swoimi opiekunami założą hodowlę dżdżownic oraz wykonają badanie przepuszczalności gleby: piasek, glina, torf, ziemia. Obcując z przyrodą w sposób naturalny poznają ekosystemy roślinne wychodząc do parku, ogródków działkowych, na łąkę oraz do lasu. Podczas wycieczek i spacerów zbiorą materiał do badań i zabaw z mikroskopem, aby przekonać się czego nie widać gołym okiem. Kwiecień 2018 – „Tyle zysku ile odzysku” Edukacja dzieci w zakresie poznawania przyrody, a także ochrony środowiska, to świadoma, celowa, planowana i systematyczna działalność nauczyciela względem dzieci i przy ich aktywnym udziale. Dlatego podczas realizacji projektu nie może zabraknąć działań mających na celu poznanie rodzajów odpadów wytworzonych przez człowieka i uświadomienie korzyści jakie płyną z powtórnego ich zagospodarowania. Jako aktywni badacze i odkrywcy w ramach integracji i współpracy międzyprzedszkolnej zostanie przeprowadzona „Akcja Sprzątania Świata” oraz działania twórcze „Zabawki z odzysku czyli ze starego nowe”. Dzieci z naszego przedszkola zaproszą przedszkolaków z Przedszkola Publicznego nr 21 oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 na warsztaty, podczas których będą wykonywać zabawki zgodnie z ideą recyklingu. Do współpracy zostaną zaangażowani rodzice, którzy będą gromadzić zbędne opakowania - potencjalne śmieci, aby dzieci mogły z nich wykonać bezpieczną zabawkę, według własnego pomysłu. Wykonane zabawki wzbogacą dziecięce kąciki zabaw. Kolejnym działaniem mającym na celu wykorzystanie surowców wtórnych, tym razem makulatury, będą warsztaty „Papier z makulatury ulubieńcem natury” podczas których nauczymy się samodzielnie wykonać papier czerpany. Podsumowaniem tych działań będzie wycieczka do Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych GPK – SUEZ w Głogowie. Maj 2018 – „Wędrówka kropli wody” Jednym z nieodzownych elementów świata przyrody jest świat wody. Eksperymentowanie z wodą poprzez zabawę to kolejny punkt naszego projektu. Zajęcia z wodą zostaną przeprowadzone we wszystkich grupach w „Laboratorium Małego Przyrodnika – Odkrywcy”. „Wędrówka kropli wody” – to cykl doświadczeń, podczas których dzieci zapoznają się z budową filtra wodnego, będą badały różne stany skupienia wody, poznają obieg wody w przyrodzie oraz zbadają zjawisko krystalizacji i rozpuszczalności substancji w wodzie. Podsumowaniem cyklu zabaw badawczych „Wędrówka kropli wody” będzie wycieczka do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie. Kolejnym ciekawym wydarzeniem w naszym przedszkolu będzie pokaz w mobilnym planetarium. To jedyna i niepowtarzalna szansa na podziwianie kosmosu bez wychodzenia z przedszkola. Pokaz astronomiczny ma za zadanie zaszczepić wśród dzieci chęć poszerzania wiedzy o otaczającym nas Wszechświecie. O ile to po czym stąpamy, czego dotykamy, czym oddychamy możemy zbadać, to lot na księżyc nie jest w zasięgu naszych możliwości, a nasza ciekawość sięga coraz wyżej, więc skorzystamy z warsztatów mobilnego planetarium. Planetarium to unikatowe narzędzie dydaktyczne, które w przystępny oraz interesujący sposób zapozna uczestników ze zjawiskami astronomicznymi i geograficznymi zachodzącymi na niebie. Pokaz zilustruje prawa fizyczne rządzące ruchem ciał niebieskich, a tym samym przeniesie uczestników w niezwykłą podróż do świata astronomii. Czerwiec 2018 – „Każdy z nas zyska na ochronie środowiska” Rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz doskonalenie umiejętności obserwacji otaczającej przyrody wyrabia w dzieciach właściwy stosunek do ochrony środowiska. W związku z obchodami 5 czerwca Światowego Dnia Ochrony Środowiska zostały zaplanowane warsztaty edukacyjnych pod hasłem „Chronimy lasy” poprzedzone spotkaniem z leśniczym reprezentującym Nadleśnictwo Głogów. Zaproszony gość opowie dzieciom o roli lasu w przyrodzie i życiu człowieka oraz o naszej odpowiedzialności za stan dzisiejszych lasów. Spotkanie będzie okazją do zadawania pytań, wspólnych poszukiwań racjonalnych sposobów na ochronę lasów oraz zachętą do działań z naturalnym materiałem przyrodniczym zgromadzonym przez dzieci podczas wycieczki do pobliskiego lasu. Podczas realizacji projektu nie może zabraknąć udziału dzieci w różnych akcjach związanych z ochroną zwierząt. Jednym z założeń autorów jest poznanie przez dzieci wpływu człowieka na życie zwierząt. Uświadomienie dzieciom jak ważne jest dbanie i ochrona zwierząt, które są zależne od człowieka. Ochrona zwierząt to ważny element w edukacji, który w dorosłym życiu przyniesie wymierne korzyści dla społeczeństwa. W tym celu zostaną wykonane legowiska dla zwierząt porzuconych i chorych będących pod opieką Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „AMICUS”. W ramach współpracy ze stowarzyszeniem przekażemy legowiska potrzebującym zwierzętom. Materiały do wykonania legowisk zostaną zakupione z dotacji. Podczas trwania projektu zostaną przeprowadzone trzy konkursy: • Międzyprzedszkolny konkurs plastyczno – techniczny „Guzik i pętelka - szmaciana kukiełka”; • Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny na plakat „Woda - najcenniejszy dar przyrody dla człowieka”; • Wewnątrzprzedszkolny konkurs recytatorski „Ziemia - moja planeta”. Rozbudzanie w dzieciach zainteresowania światem przyrody to przede wszystkim zadania stawiane dziecku. Konkursy poszerzają dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym. Pobudzają wyobraźnię, rozwijają uzdolnienia, uczą samodzielności, kształtują czynności intelektualne równocześnie kształtując właściwy stosunek do otaczającego nas świta. W każdym konkursie zostaną wyłonieni trzej laureaci. Autorzy z dotacji zaplanowali zakupienie statuetek i nagród o charakterze edukacyjnym – gry zespołowe o tematyce ekologicznej oraz zestawy małego badacza (lupy, pojemniki na owady, lornetki). Na zakończenie projektu będzie zorganizowana wycieczka do „Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze„ w Zielonej Górze. W myśl idei, iż najlepiej uczymy się przez doświadczenie, będziemy mogli badać wszystkimi zmysłami stanowiska interaktywne z różnych dziedzin nauki: fizyki, biologii, nauki o człowieku i Ziemi. Podsumowaniem projektu będzie teatrzyk edukacyjny dla dzieci „Smutna ziemia” w wykonaniu działającej w naszym przedszkolu „Grupy Teatralnej Nauczycieli” oraz wystawa zdjęć z realizacji projektu.

Organizatorzy: