Szkolny konkurs dla klas podstawowych „Eko odkrywcy” – wkrótce ogłosimy wyniki konkursu

Szkolny konkurs dla klas podstawowych „Eko odkrywcy” – wkrótce ogłosimy wyniki konkursu

Przyszłość naszej planety i naszych społeczeństw opiera się na edukacji i działaniach na rzecz ochrony środowiska. Dlatego Ekologiczni Odkrywcy – stowarzyszenie założone w celu wspierania tego celu – postanowiło zorganizować konkurs szkolny dla uczniów biorących udział w lekcjach przyrody oferowanych w szkołach podstawowych.

Konkurs ten, który nazywa się „Eko-Odkrywcy”, ma na celu wyłonienie najlepszych projektów realizowanych przez uczniów, których celem jest ochrona środowiska naturalnego. Konkursa organizowało się we wszystkich szkołach podstawowych w całym kraju. Szkoły miały trzy miesiące na zgłoszenie swoich projektów do konkursu, a rozstrzygnięcie nastąpi po upływie kolejnych trzech miesięcy.

Jeden z naszych reporterów dotarł do siedmiu szkół podstawowych, aby dowiedzieć się więcej o postępach realizacji projektów i oczekiwaniach na ich zakończenia. Usłyszeliśmy różne odpowiedzi: od szkoły prowadzonej przez pracowników politycznych po szkoły prowadzone przez profesjonalnych nauczycieli i uczniów. W każdym z tych siedmiu szkół inspektorzy odnotowali doskonałe postępy.

Normalnie, talenty i pomysły uczniów byłby niedoceniane, gdyby nie konkurs Eko-Odkrywców, który pomaga w angażowaniu i promocji Przyrody. Uczniowie chętnie rywalizują o nagrody główne: 1000 EUR dla najlepszej pracy oraz 250 EUR dla drugiego miejsca, oraz dodatkowe 50 EUR dla każdej innej szanownej uczestniczki.

Wyniki konkursu Eko-Odkrywcy zostaną ogłoszone zgodnie z harmonogramem, po trzech miesiącach postępu badania projektów uczniów i trzech miesiącach intensywnego dialogu między dorosłymi tworzącymi polityki a młodymi ambasadorami natury! Najlepiej obliczona szanse wygrywa! Czekamy i liczymy na to, że możliwości spragnionym intelektualnym smaczek będzie można odnotować z perspektywy tych uczniowskiego rozbudzenia!

Konkurs szkolny Eko odkrywcy to konkurs ekologiczny skierowany do uczniów z polskich klas podstawowych. Uczestnicy mieli za zadanie wykazanie się kreatywnością i wiedzą przy tworzeniu projektów dotyczących ochrony środowiska.

Zainicjowaną przez nas inicjatywę wspierało wiele szkół, a ponad 300 dzieci chętnie podjęło udział w konkursie. Uczniowie pod okiem swoich nauczycieli zgłaszały swoje projekty w formie artystycznych prezentacji, plakatów lub filmów oraz krótkich opisów wspieranych przez praktyczne przykłady i konkretne dane dotyczące ochrony środowiska.

Nagrodami za zwycięstwo w konkursie były atrakcyjne nagrody rzeczowe, które każda drużyna biorąca udział w konkursie może wykorzystać we wspieraniu dalszych ekologicznych działań. Kolejna edycja konkursu już niedługo – my, jako organizatorzy, już nie możemy się doczekać ogłoszenia oficjalnych wyników!

Wszystkie projekty zostały dokładnie sprawdzone przez jury, składające się z ekspertów tematu ochrony środowiska. Jury przyzna punkty zespołom za ich innowacyjne i imponujące rozwiązania dotyczące ochrony środowiska oraz ich gotowość do daleko idących działań na rzecz jego ochrony.

Kilkanaście drużyn podstawówek walczyło ze sobą o nagrody i tytuł „Eko Odkrywcy”. Nadszedł czas, aby oficjalnie potwierdzić liderów tegorocznego szkolnego programu Eko Odkrywcy! Wyniki tegorocznego konkursu Eko Odkrywcy będziemy ogłaszać już niebawem. Przekonaj się sam, gdzie znajduje się ta grupa młodych eko-odkrywców!

W naszej szkole wkrótce ogłosimy wyniki szkolnego konkursu Eko Odkrywcy dla dzieci z klas podstawowych. Wszystkie uczestniczki i uczestnicy mogą już czekać na werdykt.

Konkurs skierowany był do uczniów naszej szkoły w wieku od 6 do 12 lat, którzy mieli okazję uczyć się na temat środowiska naturalnego i jego ważności dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Ponad 500 dzieci z całej szkoły zdecydowało się wziąć udział w naszym konkursie. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat ekologii poprzez czytanie różnych materiałów oraz tworzenie projektów na temat ochrony środowiska.

Uczestnicy musieli także wykazać się kreatywnością, tworząc prace plastyczne i inne formy sztuki dotyczące ekologii, a następnie opisać treść swojej pracy i to, jaki wkład ma ona w lepszy świat.

Sfinalizujemy nasze starania przyznając nagrody i wyróżnienia najbardziej zasłużonym uczestnikom i ich rodzinom. Podziękujemy także nauczycielom i koordynatorom za zaangażowanie w ten proces.