Szkolny konkurs dla klas podstawowych „Eko odkrywcy” – możesz wziąć udział w całej Polsce

Szkolny konkurs dla klas podstawowych „Eko odkrywcy” – możesz wziąć udział w całej Polsce

Jakiś czas temu ogłoszono konkurs dla uczniów klas podstawowych z całej Polski – Eko Odkrywcy. Jest to program edukacyjny, który ma na celu wywołać świadomość ekologiczną wśród młodzieży i wykorzystanie wiedzy i umiejętności, które zdobyli na temat ekologii.

Konkurs polega na zorganizowaniu cyklu aktywności edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska, korzystania i nadzorowania jakości naturalnych siedlisk przyrody w lokalnych społecznościach Polski. Każdego roku dzieci biorą udział w działaniach terenowych, a ustalonego dnia ogólno-narodowej Inteligencji Ekologicznej sprawdza się ich znajomość zagadnień związanych z tematem.

Uczniowie biorący udział w konkursie mają szansę zgłosić swoje inicjatywy dotyczące ochrony środowiska, a odważne pomysły mogą być nawet finansowo wspierane. Wszystkie pomysły są dokumentowane przez instruktora i dostarczane do centrum programu.

Uczestnicy otrzymują certyfikat Eko Odkrywca, bilet do zoo lub ogrodu botanicznego oraz stypendium dofinansowania swojego pomysłu. Najbardziej aktywni uczestnicy mogą liczyć na wspaniałe nagrody i atrakcje.

Organizatorzy doskonale wiedzą, jak ważne jest aby propagować szeroko pojętą ekologię również do grup młodych ludzi, a taki konkurs jest idealnym rozwiązaniem. Już teraz ty nauczycielu i rodzicu możesz wypromować Eko Odkrywców w twojej szkole, a uczniowie będą mieli okazję poznać temat ekologii. Zdecydowanie warto!

Szkolny konkurs dla podstawówków Eko odkrywcy to inicjatywa, która daje dzieciom i młodzieży możliwość zgłębienia tematów związanych z środowiskiem naturalnym. Oferuje on uczestnikom szeroki wybór atrakcji edukacyjnych, a także możliwość wzięcia udziału w konkursach, gdzie można wygrać ciekawe nagrody. Konkurs ten jest dostępny w całej Polsce i pozwala uczniom z całego kraju zintegrować się z przyrodą.

Organizatorzy konkursu skupiają swoje działania na edukacji środowiskowej w domu i w szkole. Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej oraz ochrona przyrody i kultury. Projekt oferuje bezpłatne warsztaty informacyjne, spektakle multimedialne, eksperymenty, zawody sportowe i zabawy na dworze dla klas podstawowych.

Uczniowie mogą wziąć udział w tym wielkiej akcji ekologicznej, odkrywając lokalne środowisko naturalne i podejmując działania na rzecz ochrony przyrody. Uczestnicy biorą udział w spotkaniach informacyjnych, warsztatach dotyczących ochrony środowiska i konkursach, mających na celu rozszerzenie ich wiedzy ekologicznej.

Nagrodami w tym konkursie są prehistoria – nowoczesne technologie e-learningowe do edukacji środowiskowej, a także unikatowe obrazy o tematyce przyrodniczej. Uczniowie biorący udział w konkursie biorą też udział w lokalnych warsztatach edukacyjnych i czynnie organizują proekologiczną aktywność na rynku i społeczeństwie lokalnym.

Eko odkrywca jest doskonałym sposobem na stymulowanie rozwoju społeczeństwa poprzez dostarczanie wiarygodnych informacji na temat globalnych problemów środowiska i zingrowanie aktywności społeczeństwa. To fantastyczny sposób na uczczenie zasobów naturalnych i podniesienie świadomości na temat naszych codziennych interakcji z naturą każdego dnia. Dlatego wszystkie polskie szkoły powinny do akcji przystąpić już teraz!

Polska Akademia Przyrody (PAP) ogłosiła szkolny konkurs dla uczniów szkół podstawowych – Eko-odkrywcy, mający na celu wspomaganie inicjatyw zmierzających do zmniejszenia PAP globalnego ocieplenia. Eko-odkrywcy inicjatywa wystartowała w 2020 roku na skalę ogólnopolską i skierowana jest do uczniów klas i gimnazjum. Inicjatywa ta ma dać młodym ludziom możliwość zrozumienia wpływu, jaki ich działania i życie mają na klimat oraz dać im wskazówki, jak mogą złagodzić skutki globalnego ocieplenia poprzez codzienne działania.

Konkurs ma oferować uczniom gimnazjum możliwość pracy nad samodzielnymi projektami, aby dowiedzieć się więcej na temat lokalnego środowiska i sprawdzić, jak można je chronić. Uczniowie będą mogli wymieniać się informacjami dotyczącymi lokalnego środowiska z pozostałymi uczestnikami w całej Polsce. Uczniowie bēd ą bardziej zmotywowani do podejmowania działań chroniących środowisko, gdyż ich działania bēdą brane pod uwagę przez nauczycieli prowadzących i innych ekspertów z Polskie Akademii Przyrody.